įmyžti


įmyžti
įmỹžti intr. vlg. 1. K įšlapinti į vidų: Tyli kai inmyžtà kiaulė Trgn.įleisti iš savęs skysčio kur: Raudonos skruzdės intmyža – balti buburai susimeta Krg. 2. pajėgti, galėti prišlapinti: Jis tiek priverkia, kiek višta įmỹža Pjv. \ myžti; antmyžti; apmyžti; įmyžti; išmyžti; numyžti; pamyžti; permyžti; pramyžti; primyžti; sumyžti; užmyžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • antmyžti — antmỹžti (ž.) žr. užmyžti: Skruzdys ant kojos antmỹžo Plng. myžti; antmyžti; apmyžti; įmyžti; išmyžti; numyžti; pamyžti; permyžti; pramyžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmyžti — apmỹžti vlg. 1. tr. R, K, J apšlapinti šlapimu: Toki žema [stirta], kad avelė neapmęža tik Ps. Anos bulvės tokios kaip apmyžtos (pavandeniavusios) Slnt. ║ tr., intr. išleisti ant ko skystį: Tos mažytės skruzdės labai skaudžiai àpmęža ant kojų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmyžti — išmỹžti intr. vlg. išleisti šlapimą: Iš kelnių neišmyža, o jau rūkyti, gerti Dr. | refl.: Tu su ta viena kalba gali eiti išsimỹžties (toli nenueisi, nenuvažiuosi) Krg. Ta vaga išvaryta, tai kap jaučio išsìmyžta (kreivai išarta) Arm. ◊ ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • myžti — mỹžti, a ( ia Ldvn, mę̃ža), o ( ė Glv, Pbs) intr. vlg. 1. R, K, Šts, Gs, Pn leisti šlapimą, šlapintis: Čiučia liulia mažą, kur lopšely męža LTR(Btg). Lyna visą vasarą, kaip myžtè mỹža Krš. | prk.: Kur eina, tę mỹža (lieja, teršia) Gs. Keturi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numyžti — numỹžti tr., intr. vlg. 1. N žr. sumyžti 1: Tas audeklas nudarytas toks bjaurus paliko, kaip nùmyžtas Šts. | refl. tr.: Vaikšto kai nevala, blauzdas nusimỹžus Skr. 2. Lp šlapinantis pasiekti tam tikrą nuotolį: Toliau numęži, kaip numatai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamyžti — pamỹžti vlg. 1. N, Skr žr. išmyžti: Myžalas pàmyžtas nuo šuns J. 2. intr. prk. Kp pavandeniuoti (apie bulves). | refl.: Pasimyžusi duona B. myžti; antmyžti; apmyžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permyžti — tr. Vvr vlg. nusišlapinti tolyn per ką, per kieno viršų: Buvo čia su kuo girtis, šitokios čia tavo dirvos – varlė parmyžtų LTR(Šmn). Ta mūs runkulių žemė parmyžama (nedaug tėra) Plik. permyžamai adv.: Turėjau žemės parmyžamai – 10 arų Varn. ◊… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramyžti — pramỹžti vlg. 1. intr. įstengti nusišlapinti: Arklys nepramỹža J.Jabl. 2. Tvr šlapinimusi padaryti atvirą, prakiurinti. 3. prk. pragerti: Ką gaunat, pràmęžat, nieko i neturat Krš. ◊ šuvà akių̃ nepramỹžtų sakoma apie stipriai miegantį: Miegt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primyžti — primỹžti tr., intr. K, J vlg. prišlapinti: Ar lovą primyžęs džiovini, kad taip ilgai guli? Vkš. ^ Čiaupos kaip katė, miltus primyžus Kp. Tyli, kaip ausį primyžtas LTR(Jnš). | refl.: Prisimỹžo lovoj – eldijos reiks (juok.) Ds. ◊ kaĩp zuĩkis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumyžti — sumỹžti vlg. 1. tr. N sušlapinti šlapimu: Šuo sumỹžo drabužius J. Triušeliai sumyžo visas bulves palovė[je] Šts. Sumyžaĩ man visus patalus Rod. 2. refl. K, J susišlapinti: Guli susimỹžęs Vb. Neik su ugnia žaisti, nes nakčia susimyši LTR(Mrj) …   Dictionary of the Lithuanian Language